Κατασκευές

Η Open Real Estate ολοκλήρωσε το πρώτο της κατασκευαστικό έργο το 2010 και έκτοτε έχουμε παραδώσει με επιτυχία περισσότερες από 50 εργασίες ανακαίνισης και κατασκευής στην περιοχή της παράκτιας Αρκαδίας. Σήμερα, η OPEN απασχολεί μηχανικούς διαφόρων ειδών, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικούς αποκατάστασης, τοπογράφους κ.λπ. για να διασφαλίσει ότι όλα τα έργα ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προσδοκίες.

Το κατασκευαστικό τμήμα της εταιρείας μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την άδεια σχεδιασμού και τον ίδιο τον σχεδιασμό, μέχρι και την επίπλωση κάθε ακινήτου. Οι υπηρεσίες μας είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε μεμονωμένου πελάτη. Για εμάς, όλα τα έργα έχουν σημασία, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό ή το μέγεθος, καθώς ο απώτερος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το νέο σας σπίτι και όχι μόνο μία ακόμη κατοικία!

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

ΦΑΣΗ ΠΡΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

• σχεδιασμός συντονισμού με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη
• λεπτομερές πεδίο εργασιών και κοστολόγηση όλων των απαιτούμενων έργων
• έκδοση προγράμματος κατασκευής / χρονοδιάγραμμα
• προμήθειες

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

• οικονομική παρακολούθηση έναντι του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και μηνιαία αναφορά στους πελάτες
• επίβλεψη και ποιοτικός έλεγχος μέσω της καθημερινής παρουσίας του υπεύθυνου τοποθεσίας στο σημείο
• τακτικές αναφορές και ενημέρωση της προόδου των εργασιών στους πελάτες
• επίβλεψη τήρησης κανονισμών υγείας & ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

• παράδοση στους πελάτες
• συντονισμός επίπλωσης, εγκατάστασης εξοπλισμού κ.λπ.
• υπηρεσίες συντήρησης

Σπίτι στην Πραγματευτή

Σπίτι στην Παράκτια Αρκαδία

Σπίτι στο Λεωνίδιο

Σπίτι στο Λεωνίδιο

Compare listings

Compare